Geschiedenis

Het begin
De geschiedenis van Van Houte loopt terug tot 1930. In dat jaar startte Leunis van Houte in Waarde met het transport van melk. In de eerste jaren gebruikte hij een handkar, maar medio jaren dertig stapte hij over op paard en wagen. Vlak na de oorlog werd de eerste vrachtauto aangeschaft. Hiermee legde Leunis wellicht onbewust de basis voor het latere succesvolle transportbedrijf Van Houte. Met de komst van de vrachtauto veranderden ook de bedrijfsactiviteiten. In plaats van melk werd er voortaan zand en grond gereden en het wagenpark bevatte onder meer sjofels, zandkipauto’s en draglines. Er werd veel gewerkt aan de wegen en dijken in ons land en België in de jaren zeventig en dit zorgde er mede voor dat Van Houte Transport uit kon groeien tot het grootste kipautobedrijf van Zeeland. Ook in de jaren daarna bleef het bedrijf groeien. Het aantal internationale transporten nam in die tijd flink toe. In 1978 namen de broers Gerrit en Jaap van Houte het bedrijf van hun vader over. Van Houte stapte langzamerhand over van de ‘kippers’ op de vaste vrachtwagens, waaronder de zeilencombinaties.

De oprichting van Openeer Transport vond plaats in 1923. C.L. Openeer kocht in de haven van Yerseke een boot (type Hoogaars) en ging daarmee in Terneuzen kolen laden. De kolen waren daar door Engelse zeeboten gelost en Openeer vervoerde ze verder naar Antwerpen. Toen de grote Engelse zeeboten de kolen zelf gingen lossen in Antwerpen, sloeg Openeer een andere weg in. Met zijn boot haalde hij de kolen in Antwerpen op en verkocht ze vervolgens door aan de binnenschippers en de inwoners van Hansweert. Hij bezorgde de kolen met paard en wagen en nam tegelijk wat postpakketten mee. Deze ‘bezorgdienst’ bleek een winstgevende handel. Openeer verkocht de boot, schafte een vrachtauto (Opel) aan en ging daarmee zijn handel vervoeren. In de jaren dertig ruilde hij de Opel in voor een Chevrolet en direct na de oorlog kocht hij nog een tweede vrachtauto. Het bedrijf groeide snel. In de jaren vijftig werden twee zonen van Openeer, Wies en Jo, medevennoot in het bedrijf. Openeer ging in die tijd steeds meer zand, stenen, grind en graanproducten vervoeren en schafte in 1958 de eerste vrachtwagencombinatie aan. In 1974 kwam Ad Openeer, de zoon van Jo in de zaak. In november 1981 nam hij het bedrijf over.

Groei en ontwikkeling
Vanaf de jaren zeventig maakten beide bedrijven een enorme ontwikkeling door. Zowel Van Houte als Openeer bouwden de activiteiten in het grondverzet af en richtten zich meer en meer op de agrarische sector. In plaats van zand, grond en stenen werden onder meer komkommers, uien, knollen en aardappelen vervoerd. Veel van deze producten waren bestemd voor de handelsmarkt in Parijs.

Begin jaren tachtig bestonden de wagenparken van Van Houte en Openeer ieder uit zo’n acht vrachtwagens. Naast de ‘Kippers’ en de combinaties, werden in die tijd ook de trekkers met onderlosseropleggers en de tautliner populair. Met de ‘onderlossers’ konden bijvoorbeeld grote ladingen losse aardappelen worden vervoerd. Met de combinaties werden wel nog steeds pallets gereden, maar de onderlossermarkt groeide hard. Van Houte en Openeer schaften beiden een groot aantal opleggers aan, om goed in te kunnen spelen op de veranderende vraag van de klant. Openeer had zich inmiddels gevestigd op het industrieterrein aan de Tramperweg in Hansweert (1984) en Van Houte vestigde zich in 1996 op het bedrijventerrein Nishoek in Kruiningen.

 

Van Houte Transport B.V.

Bedrijventerrein Nishoek
Nishoek 34
4416 PE Kruiningen

+31(0)113-320320
info@houtetransport.nl